Screaming Frog guide: Tjek din hjemmeside for disse 23 SEO-fejl

2604 Total
visninger
Hent Screaming Frog guiden som PDF-tjekliste

I denne video vil jeg vise dig, hvordan du med Screaming Frog SEO Spider kan finde 23 forskellige SEO-fejl, som du måtte risikere at have på dit website.

Velkommen til onlinepartners.tv!
Som du måske ved, så er mit foretrukne SEO-tool ’Screaming Frog SEO Spider’, som giver uendeligt mange analysemuligheder. Jeg har dog alligevel udpeget 23 SEO-fejl, som alle kan have glæde af at få identificeret ved hjælp af dette tool.

De første 5 SEO-fejl handler om at finde de sider på dit website, hvor der opstår dobbeltindhold. Helt konkret vil vi her finde dobbeltindhold i titler, Meta Description og i dine H1-hovedoverskrifter.

Den første SEO-fejl, vi skal prøve at identificere er omkring dobbeltindhold, som vi måtte have i vores titler. Det kan vi finde ved at klikke på ’Page Titles’ og efterfølgende (du kan se, at jeg allerede har valgt det) kan du klikke på ”drop down”-boksen og vælge ’Duplicate’.
Noget, som jeg synes, er rigtig fint herinde er, at hvis du kigger på kolonnen med ’Title 1’, kan du se, hvilke sider, der har den samme titel – og så kan du få de pågældende sider rettet. Lad os så sige, at du eksempelvis sorterer på ’Address’ eller på ’Occurences’, og hvis du har brug for igen at få sorteret efter, hvilke sider der har samme indhold i titlen, så kan du bare klikke på ’Titel 1’ igen – og så bliver de sorteret ligeså fint.

SEO-fejl nr. 2 er at få identificeret, hvorvidt vi har problemer med dobbeltindhold i vores Meta Descriptions. Det gør man ved at klikke på fanebladet ’ Meta Description’ og i ”drop down”-boksen (ligesom med titler) vælge ’Duplicate’. Her kan du deernæst i kolonnen med ’ Meta Description 1’ se lige præcis, hvilke sider der har problemer med det samme indhold i Meta Description.

Den tredje SEO-fejl, vi skal se efter er, om vi har dobbeltindhold i vores H1-overskrifter på vores sider internt på vores site. Det gør vi ved at klikke på ’H1’-kolonnen, og ovre til venstre i ”drop down”-boksen klikker vi på ’Duplicate’. Her kan du se, at det er nøjagtig samme procedure som for titler og Meta Description. Her kan du præcist få at se, hvilke sider internt på dit site, som måtte have samme indhold i H1-overskriften.

SEO-fejl nummer 4 handler om, at du på den samme side kan have det samme indhold i sidens titel og i dens H1-hovedoverskrift. Det finder du ved at klikke på ’Page Titles’-fanebladet, og i ”drop down”-boksen vælger du ’Same as H1’. Der får du listet alle de sider, hvor du måtte have dette problem. Det her er ikke en fejl, der skader dit site, men dét, at du ikke differentierer indholdet mellem din titel og din H1-hovedoverskrift gør, at der er nogle muligheder, du slet ikke udnytter.

SEO-fejl nr. 5 handler om, at du kan have problemer med Canonical på dine sider. Canonical bruger du til at forebygge dobbeltindhold, men det kan godt være, at du er kommet til at lave det sådan, at du har flere sider, der peger på hinanden i rap med Canonical – og det er ikke meningen. Det kan også være, at du ved et uheld er kommet til at have to sider, der via Canonical bliver ved med at pege på hinanden i et loop. Måden, hvorpå du finder dem, er at gå op i ’Reports’ og vælge den report, der hedder ’Canonical Errors’. Så gemmer du en ’Kommasepareret’ fil på dit lokale drev, hvor du så kan se, hvor du har disse problemer henne.

De efterfølgende SEO-fejl (nr.6 til 8) handler om at finde de sider, hvor du måtte have problemer med den måde, hvorpå dine sider bliver indekseret i Googles søgeresultater.

SEO-fejl nr.6 er at finde de sidetitler, man måtte have på sit website, som enten er for lange eller for korte. Det gør du ved at vælge ’Page Title’-fanebladet og i ”drop down”-boksen kan man dernæst vælge. Her skal man ikke vælge efter antal karakterer, men man skal vælge titler efter pixels, fordi Google nu kører i, hvor lange titler er i pixels og tæller ikke længere karakterer, når det er titlerne, vi snakker om. Så vælg punktet, der hedder ’Over 512 Pixels’ – så får du nemlig listet de titler, hvor siderne har alt for lange titler. Hvis du vælger punktet ’Below 200 Pixels’, får du de sidetitler, som er for korte. Problemet med sidetitler, der er for lange, er, at du ikke længere selv bestemmer, hvordan din side bliver præsenteret i Googles søgeresultater, og vi ved ikke, hvor længe Google eventuelt bliver ved med at indeksere det, som står på den anden side af 512 pixels for den pågældende side.
Problemet, du har, når sidetitlerne er for korte, er, at så bestemmer du heller ikke selv, hvordan dine sider bliver præsenteret i Google, og du risikerer, at Google selv begynder at sætte noget bagefter din titel. Det gør som sagt, at du risikerer, at brugerne ikke i nær så høj grad har lyst til at klikke på dine sider i søgeresultaterne som konkurrenternes.

SEO-fejl nr.7 er at gøre tilsvarende for Meta Description – nemlig at finde de sider, som måtte have Meta Descriptions, der enten er for lange eller for korte, eller som måtte mangle. Ved SEO-titler, der er for lange og for korte, er det jo pixels, man kører på – men for Meta Descriptions kører vi stadigvæk i karakterer, og som du kan se i “drop down”-boksen, kan du vælge både mellem pixels og karakterer, men her kan du nøjes med at kigge på muligheden for, at de er for lange – her foreslår de over 156 karakterer, og dem der er for korte under 70 karakterer.
Problemet med, at Meta Descriptions er for lange, er det samme som for titler. Det er dog ikke helt så kritisk som for titler, fordi Meta Descriptions ingen betydning har for en sides ranking i Googles søgeresultater. Det har kun betydning for, hvordan siden bliver fremvist i Googles søgeresultater.

Ved at Meta Descriptions er for korte, som vi har valgt på dette billede, er risikoen også som før med titler, at Google selv begynder at gætte, hvad der skal stå som beskrivelse for siden – og så er det ikke dig, der bestemmer, hvordan siden bliver præsenteret. Det kan gå ud over din click-through rate.

Den 8. SEO-fejl er at se efter, om vi har sider, hvor vi mangler Meta Description. Det gør vi ved som sagt at vælge ‘Meta Description’-fanebladet og i “drop down”-boksen vælge punktet, der hedder ‘Missing’. Her kan du se en liste med de sider, hvor der helt mangler. Prøv at læg mærke til før under punktet, hvor vi leder efter de sider, som har for korte Meta Descriptions. Det er klart, at hvis nogle her er blanke og er på 0, så er de også for korte da de også er under 70 karakterer. Hvis man har problemer med det, må man lige scrolle. Så kan du se, at de kommer frem og bliver sorteret, så du får dem at se, som er for korte. Hvis du vil have dem, der helt mangler, så klikker man ‘Missing’ – og så dukker de op.

SEO-fejl nr. 9 og nr. 10 handler om at finde de ting på dit website, som enten måtte være døde eller ”timed ud”. Det kan dreje sig om HTML-sider, det kan være CSS- eller javascript-filer, dine billedfiler eller eksempelvis dine pdf-dokumenter. Dem finder du ved at gå hen i fanebladet, der hedder ‘Response Codes’, og i “drop down”-boksen vælger du først den, der hedder ‘Client Error (4xx)’ – det er altså status f.eks 404 eller 410 på, at siderne er døde. Jeg vil også lige hurtigt vise dig ‘No Response’ (som betyder at siderne er “timed ud”). Du skal huske ved ‘No Response’, at det handler om, at du har konfigureret Screaming Frog til at sige, at eksempelvis efter 30 sekunder, hvis en side ikke svarer tilbage, så mener vi på den måde, at den “timer ud”. Det er ikke en “time out” på selve webserveren, der er tale om. Her vil det være mest relevant igen at kigge på de sider, som har en fejl 400. Dem, du har herinde, er døde. Det problem, vi har her, er, at vi ikke kun skal identificere dem, vi skal også finde, hvorhenne der bliver linket til disse sider. De links skal fjernes eller rettes. Det kan du gøre ved at klikke på en side og nede i bunden klikke på ‘Inlinks’, og så kan du se, at denne side linker til den pågældende side. Hvis du scroller over til højre, kan du se, at det er et ‘Redirect’, men der vil du ligeså tydeligt kunne have set, hvad der står i ankerteksten for et link, eller hvad der står i ‘Alt’ uden for et billedlink. Hvis jeg klikker på en anden side, kan du se et andet eksempel, hvor der er masser af sider, som linker ind til den pågældende side. Der kan du se i ankerteksten til siden, at der står ‘Slip Promotion’. Så kan du altså finde det pågældende link og få det rettet. Hvis du eksempelvis har medarbejdere eller kollegaer, som skal sidde og hjælpe dig med det her og ikke har adgang til Screaming Frog – så er der en rigtig smart funktion, hvor du klikker på ‘Bulk Export’ i toppen. Herunder vælger du ‘Response Codes’ og trækker reporten enten ‘No Response Inlinks’ eller ‘Client Error Inlinks’ – og her også, hvis der eksempelvis er serverfejl minder det lidt om 400-fejl. Dem kan du eksportere ud i en kommasepareret fil, og så kan folk sidde og arbejde ved siden af – uden om Screaming Frog eksempelvis i et regne ark.

Det næste 3 SEO-fejl (nr. 11 til 13) handler om, at vi kigger på, hvor du måtte have fejl i måden, hvorpå du bruger dine overskrifter. Her tænker jeg naturligvis på dine H1’er og din H2-overskrifter.

SEO-fejl nr. 11 er at se efter, om du har nogle sider på dit site, hvor du helt mangler at bruge H1 hovedoverskriften. Det gør du selvfølgelig ved at klikke på ‘H1’ og derefter i “drop down”-boksen på ‘Missing’. Så får du listet de sider, som slet ikke har nogen H1-hovedoverskrift.

SEO-fejl nr. 12 er at kigge på, om du har nogle sider, hvor du har to eller flere H1-overskrifter – du skal helst kun have én pr. side. Det gør du ved at blive på fanebladet og i “drop down”-boksen vælge ‘Multiple’. ‘Duplicate’ betyder, om du har dobbeltindhold i dine H1-overskrifter, mens ‘Multiple’ betyder, at du får analyseret, om du har to eller flere H1-hovedoverskrifter på en side.

SEO-fejl nr. 13 handler om at kigge på, om du bruger dine H2’ere forkert. Her tænker jeg på, at man ofte bruger H2 som faste hovedoverskrifter i sin designskabelon – i stedet for, at de er som en del af det unikke indhold. Det kan selvfølgelig også være noget, man gjorde med sine H1’ere, men det typiske er, at det er H2’ere, der bliver brugt til det. Måden, hvorpå du kan analysere dette, er ved at klikke på ‘H2’-fanebladet. Her bliver du nødt til at scrolle ned på siden og se, hvordan det bliver brugt. Du kan se, at der står ‘Indkøbskurv’, hvilket vil sige, at vi har en fast overskrift i vores designskabelon, hvor vi bruger en H2’er til at sige ‘Indkøbskurv’. Det har intet at gøre med det unikke indhold på siden, så det bør du få rettet og fjernet – og så bør du bruge H2’erne på dine sider sammen med det unikke indhold på længere tekster, hvor det giver relevans at have dem med.

De næste to SEO-fejl er nr. 14 og 15, og handler om, at vi ser på, hvorhenne du måtte have problemer med dine billeder.

Nr.14 er, at vi ser efter, om du har nogle billeder, hvor der slet ingen ‘Alt Text’ er. Det gør du ved at klikke på ‘Images’ og i “drop down”-boksen vælge punktet ‘Missing Alt Text’. Der kan du se præcis de billeder, hvor det måtte mangle. Én ting er at vide, at det mangler på et billede, men du skal også vide, hvor du finder billedet henne. Det gør du ved at klikke på selve billedet, og så kan du se ovre til venstre i boksen neden under et eksempel på en side, hvor billedet befinder sig, og hvor du så skal ind og have skrevet en ‘Alt attribut’ på billedet.
Det kan også være, at du har problemer med at dine ‘Alt attributter’ (og det er så SEO-fejl nr 15) er alt for lange. Det gør du ved igen at bruge “drop down”-boksen, og så får du listet alle de billeder, hvor du måtte have ‘Alt attributter’ med over 100 karakterer. På dette website har vi heldigvis ikke dette problem.

SEO-fejl nr. 16 til 21 handler om at finde de fejl på dit website, som gør at ‘Internt Pagerank’ ikke flyder optimalt rundt på dit website.

SEO-fejl nr. 16 handler om at finde de sider på dit website, som går igennem internt redirect. Ulempen ved dem er, at der ikke er nogen garanti for, at ankerteksten går igennem sådan et link. De skal derfor identificeres og rettes, så de ikke går igennem et redirect, men peger direkte. Det gør vi ved at gå ind under ‘Response Codes’ og i “drop down”-boksen vælge ‘Redirection’. Her kan I se, at der er en blanding af interne og eksterne sider, som vi linker til, og her er det selvfølgelig de interne, vi fokuserer på. Det kan du gøre ved at klikke på adressen, hvor du sorterer. Så får du dem frem for din egen hjemmeside. I den her situation, hvor der er forskel på 301 og 302, har forskellen ingen betydning. Det er et internt redirect, og vi ønsker at få dem fjernet – uanset om det er 301’er eller 302’er. Måden, hvorpå du finder dem, er at klikke på et internt redirect, og nede i bunden kan du så se, hvilken side det linker fra, og hvilken side det linker til. På den måde kan du så få de pågældende interne links rettet til.

SEO-fejl nr. 17 handler om at se efter, om der er nogle interne redirects på dit site, som der måtte være fejl i. En fejl kan eksempelvis være, at du har et redirect, som kører i et loop og dermed aldrig bliver færdig. Sådan nogle skal findes og fjernes fra dit website. Det gør du ved at klikke på ‘Reports’ og vælge punktet ‘Redirect Chains’. Så kan du udtrække en kommasepareret fil, hvor der måtte stå de steder på hjemmesiden, hvor du har denne form for fejl. Det skal lige siges, at det er meget sjældent, at det opstår, men derfor er det godt at få tjekket alligevel.

SEO-fejl nr. 18 er lidt specielt, fordi det ikke er en standard ting, som er indbygget i Screaming Frog. Det handler om, at du er i stand til at finde de interne og eksterne links på dit website, som har ‘rel= nofollow’ påsat. Især for de interne skal de findes og fjernes. Måden, du sætter det op på, sådan at Screaming Frog bliver i stand til det, det kan du se ved at klikke på linket i videoens beskrivelse. Det er et link til vores video om, hvordan du konfigurerer Screaming Frog til at kunne dette.
Du skal have fat i ‘Custum’-fanebladet, og det kan du gøre ved at klikke på den lille sorte pil og fjerne de widgets, der er ovre til højre – og så får du ‘Custom’-fanebladet frem, som du selvfølgelig skal klikke på. I “Drop Down”-boksen vælger du ‘Extraction’. Derved får du de sider frem, som passer til det filter, du har lavet tidligere. Ovre til højre (hvis der scrolles) kan du se, at der er en hel række interne links, hvor der er sat ‘nofollow’ på. Husk, at hvis der er ‘nofollow’ på dine interne links, betyder det, at du smider noget af din interne ‘Page Rank’ i skraldespanden, og det er derfor, du skal huske at få det fjernet.

SEO-fejl nr. 19 er noget, du ser nøjagtig samme sted som den foregående SEO-fejl. Det handler om at finde de sider på dit website, hvor du måtte have kategorisider, der sidder i en serie, og du så mangler at opsætte ‘pagination’ for dem. Du kan se (hvis der scrolles lidt til venstre på det samme sted som før), at der er sider, hvor der ikke er opsat ‘pagination-next’ og sider, hvor der ikke er opsat ‘pagination-prev’. Det behøver ikke at være en fejl, at de mangler på dine sider, men hvis du har kategorier, som du ved, sidder i en serie, bliver du nødt til at kigge herinde, at de optræder derinde, og at der er sat korrekt pagination på. Fordelen ved at få pagination er, at vi dermed reducerer klik-dybden på vores site ganske betragteligt, fordi en kategori, som sidder i en serie på f.eks. 5 sider, opfatter Google ikke til at være 5+ klik ned til eksempelvis produktsiden for siderne, der ligger på den sidste af de 5 kategorisider i serien. Google opfatter det som én lang kategoriside i stedet for.

SEO-fejl nr. 20 handler om, at du kigger på dine eksterne links på dit website. Det gør du ved at klikke på ‘External’, og så kan du se, hvilke eksterne links, du måtte have. Her kan du se i starten, at den viser nogle billeder, som jeg linker til eksternt. Der bliver du nødt til at klikke på ‘Content’-kolonnen og så finde frem til de sider, hvor der står ‘text/html’ – for så ved du, at det er eksterne sider, du linker til. Det du skal undersøge her, er, hvad det helt præcist er for nogle eksterne links, du linker ud til og gå dem igennem og se, om det er nogle gode og relevante kilder, som er relevante for dine brugere. Når du har gjort det, kan du også kigge efter, om et link eksempelvis optræder alt for tit. Det kan være, at du ved et uheld er kommet til at lave et udgående link, der ligger som en fast del i din designskabelon, og hvor du egentlig bløder lidt ‘page rank’ ud til dette site lidt for meget. Der kan du overveje at lave det om, så du linker på en anderledes måde på dit website. Du har også mulighed for at analysere, hvad det er for nogle eksterne links, og om der er nogle, der slet ikke giver mening. Det kan være en alarmklokke, der siger, at du har været udsat for hacking og dermed negativ SEO, hvor nogen har sat nogle spam-links ind på dine sider.

SEO-fejl nr. 21 handler om, at du laver en analyse af, hvor dybt dit website er. Det gør du ved at klikke til højre, hvor du får dine widgets tilbage. I “drop down”-boksen, klikker du på pilen ved ‘Overview’, og så får du ‘Site Structure’ frem. Dernæst kan du se nede i bunden, at der er rigtig mange sider på dette site, som ligger 5 klik eller mere væk fra forsiden.

Så skal vi kigge på, om det er et problem, vi kan løse. Der skal du huske på, at Screaming Frog i første omgang ikke har support for pagination – det betyder, at selvom det er sat op, opdager Screaming Frog det ikke. Du kan kigge på de sider, der ligger længst væk fra forsiden og se på, hvis det eksempelvis er produktlinks, som bliver linket til fra side 5 på en kategoriside, der sidder i en serie – så er den pågældende side ikke så langt væk fra forsiden, hvis der er opsat pagination. Den måde, du finder de individuelle sider på, som måtte ligge længst væk fra forsiden, er at klikke på ‘Internal’ og scrolle over til højre til du finder den kolonne, der hedder ‘Level’ – og så sorterer du. Du skal selvfølgelig sortere sådan, at du ser, hvor de dybest liggende sider er. Dernæst kan du se, at denne side eksempelvis ligger 6 klik væk fra forsiden, og så kan du finde adressen til den pågældende side og undersøge, hvilken slags side det er. Har du mulighed for at løse det med pagination, er det som regel lynhurtigt gjort, men det er specielt ved sider, som ikke har nogen pagination – prøv at se, om du kan få dem placeret et andet sted i din webarkitektur, sådan at dine sider maks. ligger op til 4 klik væk fra din forside.

SEO-fejl nr. 22 og 23 handler om at lave analyser af, hvorhenne du måtte have problemer med langsomme svartider på dit website – om du har et problem eksempelvis i load af html, eller det kan være i dine billeder, javascript eller CSS-filer, som måtte være langsomme.

Ved SEO-fejl nr. 22 skaber vi os først et overblik ved at klikke på den sorte pil til højre for ‘Site structure’, og der får vi så en oversigt over svartiderne på websitet. Det vi især skal kigge efter, er, om svartiderne er 4 sekunder eller langsommere. Her kan vi se på dette website, at langt hovedparten allerede svarer inden for 1 sekund.

Hvis man gerne vil vide helt præcist, hvor de pågældende sider er (hvilket er SEO-fejl nr. 23) og få dem identificeret helt præcist, kan dette sagtens lade sig gøre. Det gør du ved at klikke på ‘Internal’ og scrolle lidt, til du fnder kolonnen ‘Response time’. Du finder dernæst de langsomme sider ved at sortere, og så dukker de langsomste op.

Et godt tip: Det kan godt være, at lige præcist på det tidspunkt, hvor siden eller billedet eller javascript-filen blev indlæst, var webserveren måske lidt belastet. Så prøv lige at lave en ekstra test. Det gør du ved at dobbeltklikke på det pågældende sted og vælge ‘Re-spider’. Så venter du lige et kort øjeblik. Hvis vi kigger nederst til højre, kan vi se, at nu er den pågældende side gennemlæst, og når vi kigger oppe igen, er den ikke dukket op igen. Den side, der havde en svartid på ca 5 sekunder, er der ikke længere. Det vil sige, at efter vi har testet denne side igen, viser det sig, at siden ikke har det pågældende problem. En god indikation af, at det er et site uden særlige problemer, er, at ud af ca 9000 sider på dette site, er det maks ca 70 sider, som har problemer med langsomme svartider. Dette site har generelt en god tilstand mht. svartiderne.

Det var min guide til Screaming Frog med fokus på 23 udvalgte SEO-fejl, som SEO-spideren let kan finde – og jeg håber, du fik noget ud af den.

Husk, at du kan hente de 23 punkter som en tjekliste via linket under videoen. Har du spørgsmål eller input til de ting, jeg har gennemgået, vil jeg meget gerne høre fra dig – så brug endelig kommentarfeltet.

Tak, fordi du så med.

Kategorier: SEO
Program: Bedre SEO
Værter: Grosen Friis
Dato: 24.11.15
Læs mereSkriv en kommentar

26 svar til “Screaming Frog guide: Tjek din hjemmeside for disse 23 SEO-fejl

 1. Mit spørgsmål er til screaming frog guiden…. Er seo fejlene listet efter prioritet ? Altså fejl nr. 1 = 1 prioritet ? Hilsen Gitte

  1. Hej Gitte

   Nej de er listet efter den rækkefølge, som jeg mener ScreamingFrog SEO spideren giver brugerne naturligt mulighed for at tilgå, når de bruger programmet. Det gælder både med hensyn til konfiguration samt efterfølgende dataudtræk/analyse.

   Venlig hilsen
   Grosen Friis

 2. Hvordan skal vi forholde os til 301/302 redirects på andres domæner vi linker til.

  Eksempelvis vi linker til domæne.dk/side
  Indholdet bliver nu flyttet og /side laver en 301-redirect til /ny-side
  Bør vi aktivt sørge for at vi linker til den rigtige (/ny-side) eller betyder det ikke noget for vores side?

  1. Hej Martin

   Det vigtigste ved udgående links er at tjekke, at man ikke linker ud til døde eksterne links, og dermed kan risikere at give brugeren en dårlig oplevelse og risikere at give Googlebot et signal om at man ikke har styr på sine udgående link hvad netop døde sider angår.

   Det er udmærket løbende at tilrette sine udgående links hvis disse går igennem et redirect, men det har ikke nær så høj prioritet som for interne links, og det er der tre årsager til:

   1) At et eksternt link der rammer den eksterne webserver – som så måtte gå igennem et 302 redirect i stedet for et 301 redirect, det er ikke et problem for dig, men for dem du linker til.

   2) At der ikke er garanti for, at værdien fra en eventuel god ankertekst eller teksten i alt-attributten på et billedlink – ikke kommer igennem et redirect og dermed ikke gavner den eksterne side, som du måtte linke til, er ikke et problem for dig, men for dem du linker til.

   3) Det ses ofte, at eksterne links ændrer sig, eksempelvis links til sociale medier man er aktiv på. Man ser også at websites man linker til eksempelvis senere skifter til en ny teknisk platform og i den forbindelse går fra at have brugt med-www til nu at bruge deres domænenavn uden-www og derfor har opsat redirects herfor fra med-www til uden-www – noget som dit oprindelige link der eksempelvis varmed-www går igennem. Så derfor er det helt naturligt, at en del af ens eksterne links går via et redirect.

   Dermed ikke sagt at man ikke med fordel løbende bør tilrette ens eksterne links, så de peger direkte, men det bør have lavere prioritet end eksempelvis at få løst alle de interne SEO problemstillinger du måtte stå overfor.

   /Grosen Friis

 3. Hej,
  Jeg vil høre til, hvor linket er til SEO fejl nr. 18. I forhold til at opsætte screaming frog til at finde interne og eksterne links som har =no follow

   1. Hej igen Grosen Friis,

    Jeg har forsøgt et par gange nu, at opsætte det på samme måde som du har ift. skærmbilledet. Men jeg får desværre ikke en grøn pil uden til højre som du har. Hvad kan det skyldes?

    På forhånd tak 🙂

    1. Hej Christian

     Det kan godt være at det skyldes at den enkelt apostrof der er angivet her er ‘forkert’ pga. WordPress’ formattering af en kommentar. Så prøv at erstatte dem med det apostrof tegn du har lige over asterix (*) på dit tastatur.

     Lad mig høre om det hjælper, ellers kan jeg sende dem til dig med e-mail 🙂

     /Grosen

 4. Mega high five for fantastisk video + guide!

  Spørgsmål:

  Fejl 1 + fejl 2: Duplicate i title + description:
  Vi slår ud med mange sider, eksempelvis:
  side1.htm, title: “Hej med dig Grosen”
  side2.htm, title: “Hej med dig Grosen”
  side3.htm, title: “Hej med dig Grosen”

  Så altså 3 sider med samme title… DOG har alle canonical-henvisning til side1.htm. Er det så fint, selvom Screaming Frog siger at de er duplicate?

  Tak!

  1. Hej Mads

   Ja det er helt fint.

   Du kan undgå at de dukker op i ScreamingFrog’s crawlresultat således:

   [Configuration] -> [Spider] -> [Advanced]

   Sæt flueben ud for ‘Respect Canonical’

   Det betyder at den udelader alle sider fra crawl-resultatet såfremt de har canonical med en URl der peger på en helt anden sides URL som værende ‘originalen.

   Hvis side2.htm og side3.htm i dit eksempel har canonical der peger på side1.htm og sidstnævnte ikke har nogen blokeringer imod indeksering, så er det kun side1.htm der optræder i ScreamingFrog’s crawl-resultat.

   Det er dog en god ide at få ScrreamingFrog til at gennemlæse samtlige URL’er som måtte have canonical opsat, for der kunne jo være links på disse sider til andre sider, som det er en gode ide at gåde ScreamingFrog (og Googlebot) kan finde.

   Det sikrer du således:

   [Configuration] -> [Spider] -> [Basic]

   Sæt flueben i ud for ‘Crawl canonicals’

   Så sidstnævnte sikrer at alle sider med canonical bliver gennemlæse og analyseret af ScreamingFrog, mens førstnævnte bagefter sørger for at udelukke de sider fra ScreamingFrog’s crawl-resultat, som har canonical URL der peger på en helt anden sides URL.

   Håber det er fyldestgørende svar på dit spørgsmål?

   /Grosen

 5. Hej Grosen

  Når Screaming Frog finder samme side som http:// + https:// – er det så en major SEO fejl i vores shop? Altså at der er to af samme side? Eller har det intet at sige?

  Tak!

  1. Hej Mads

   Det er blevet et mindre problem nu, Google har for nylig meldt ud at de vil foretrække at indeksere HTTPS fremfor HTTP, hvis de ser at en side kan tilgås på begge måder.

   Men uanset hvad, så vil jeg sørger for at der bliver opsat et redirect (type 301 = permanent flyttet) således at brugere og Googlebot der tilgår siden med HTTP, automatisk bliver omdirigeret til samme URL blot med HTTPS.

   Det giver dig 2 fordele
   – brugerne oplever at de kun er på dit website over en krypteret forbindelse = øget tryghed.
   – Google ser tydeligt at du går op i at både deres robot og dine brugere altid er på en krypteret forbindelse og Google ser du går op i at få ryddet op i potentiel dobbeltindhold.

   Så jeg ville helt klart få det ordnet, uanset Googles seneste udmelding 🙂

   /Grosen

 6. Hej
  Hvis jeg på DC i H1 eller for den sags skyld for mange H1 (fejl 11-13) så er der jo mange elementer på sitet som giver enten DC i H1 eller for mange H1.
  Fx. et felt “Har du brug for hjælp?” som vises på alle siderne.

  Er det et problem?
  Mvh Erik

  1. Hej Erik

   Eksempelvis tillader HTML5 standarden at man har flere sub-sider indbygget i den samme side og at hver af disse kan have sin egen H1 hovedoverskrift. Det er blot stadigvæk et problem set i forhold til SEO, hvor det i skrivende stund fortsat er en god ide kun at have en H1-hovedoveskrift per side.

   Uanset om der er tale om H1 eller H2, så er det meget sjældent en god ide at bruge dem til at markere faste overskrifter i din designskabelon. Udover den du nævner så ser man den bruges ved:
   – Menu
   – Mest læste artikler
   – Nyheder
   – Andre kunder købte også
   – Etc.

   Det er ikke unikt i forhold til den enkelte artikel, kategoriside på en webshop, produktside på en webshop m.v.

   Det bedste er at designskabelonen i langt de fleste tilfælde bruger eksempelvis

   eller tag’s til at markere sådanne faste overskrifter. Og at H1 og H2 frigives til webmasteren/skribenten der skriver det unikke indhold til en artikel, blog, guide, kategorisidetekst, produktbeskrivelse m.v.

   Alle bør have en H1 uanset hvor lang teksten er på en side
   Hvis en tekst på en side er så lang den med fordel kan deles op i underafsnit der gør det lettere og mere overskueligt for brugerne at læse den længere tekst, så bør H2 bruges til at markere disse underoverskrifter

   På et tidspunkt tror jeg Google melder noget nyt ud om H1 pga. bla. udbredelsen af HTML5, hvad det konkret kommer til at indholde tør jeg dog ikke spå om 🙂

   /Grosen

 7. Tak for en virkelig god gennemgang. Det vil sige, at 301 og 302 kan skade ens pagerank? Hvordan fjernes de, har du et mere konkret bud på dette?

  1. Hej Julie

   Nej, det skader ikke at PageRank kan flyde rundt imellem siderne på dit website, i hvert fald ikke hvis du holder dig til redirects af type 301 (= permanent flyttet) og hvis du kun har nogle få redirects af denne type som kommer lige efter hinanden.

   Det som der ikke er nogen garanti for går igennem et redirect, er den tekst som står
   – i ankerteksten i et tekstlink eller
   – i alt-attributten på et billedlink

   Den kan søgemaskinerne vælge at se på som bruge det til at beskrive hvad siden der linkes til handler om. Og opnår man at et internt link kan have denne effekt på dit website, eksempelvis fra side A til side B, så er det ærgeligt hvis der ligger et eller flere interne redirects imellem side A og side B der så fjerne denne fordel for side B.

   Derudover så sender du også et signal til Googlebot om at du ikke vil arbejde på at dit website er så fejlfrit som muligt. Herunder, at der ikke er sider der har interne redirects (3xx), ikke har døde sider (4xx) og ikke har sider der fejler eller timer ud på webserveren (5xx)

   Hvordan fjerner du dem så? Det får du svar på her:

   ScreamingFrog fortæller dig i første omgang blot at der er et internt redirect, det du skal analysere videre på er eksempelvis
   – Oprindeligt var linket sat til at linke til side-B
   – Nu er der et internt redirect der linker til side-B2

   Det kan være en guide der oprindeligt linkede til en kategori med relevante produkter, den er imidlertid flyttet på webshopppen fra side-B til side-B2 af eksempelvis praktiske eller brandmæssige årsager.

   Du skal nu finde alle de sider på dit website der oprindeligt linkede til side-B og få ændret links på disse linke-fra sider, så de peger direkte på side-B2

   Det kan du gøre på følgende måde:
   – find det redirect du gerne vil tilrette og klik på det
   – i bunden af skærmbilledet er der nogle footer-faneblade
   – klik på det faneblad der hedder ‘Inlinks’

   Her får du nu i bunden en oversigt over ‘from’ URL’er, det er alle de interne sider, som linker til side-B, og hvor linket skal rette til, så det linker direkte til side-B2.

   Bemærk, det er ikke alle interne redirects som kan tilrettes af en webmaster fordi et ældre manuelt indsat link i eksempelvis en guide skal rettes til. De kan opstå af mange årsager, eksempelvis:
   – en bruger lægger en vare i kurven, det blive registreret af webshoppen og brugeren bliver redirected tilbage til produktsiden igen.
   – en bruger vælger at lægge en vare på en ønskeliste eller en produktsammenligningsliste og bliver redirected tilbage til produktsiden igen.
   – skifte imellem forskellige lande-/sproglag

   Her kan det være disse interne redirects ikke kan elimineres, og så må man i stedet vurdere om man må leve med dem eller om man med fordel kan blokere at Googlebot tilgår dem.

   Eksempelvis giver det ikke mening at Googlebot inviteres til at lægge varer i kurven, lægge varer på en ønskeliste eller en produktsammenligningsliste, og i disse situationer kan det være en god ide at blokere imod at Googlebot gennemlæser disse sider ved at identifisere unikke URL mønstre og så blokere for disse med eksempelvis ‘Disallow: /products/add/wishlist/*’ i Robots.txt.

   Er der derimod tale om skift imellem forskellige lande-/sproglag, så bør Googlebot have lov til at gå igennem og finde frem til alle sider på de forskellige lande-/sproglag så de alle kan bliver gennemlæst og indekseret. Ikke at det er nogen god ide at disse skift imellem lande-/sproglag går igennem et redirect i stedet for at pege direkte, men det kan være det er en løsning som ikke kan blive rettet foreløbigt fordi det kan kræve omfattende omprogrammering af din webshop.

   Håber det er fyldestgørende svar 🙂

   /Grosen

 8. Tak Grosen for det gode indlæg.

  Jeg kan se at jeg har flere punkter der skal arbejdes med, især har jeg +200 meta description der skal rettes, så natten bliver lang 😉

 9. Det er simpelthen en super gennemgang, men jeg har lige et spørgsmål til SEO fejl nr 5. Jeg sider med siden http://like2move.dk som jeg skal til at rette godt til i alle ender og kanter. Men ang nr 5 og Canonical. Lad os sige at vare nr 1 er master skal nr 2-3-4 ovs så være direkte Canonical af nr 1, eller skal der Canonical af 2 sf nr 1, 3 af nr 2, 4 af nr 3 ovs? håber de giver mening, for er det det sidste man kalder loop når nr 1 ikke er Canonical af nogen?

  1. Hej Ivan Nielsen

   Hvis nr. 1 er master og nr. 2, 3 og 4 er “kopier”, så skal 2, 3 og 4 have canonical der peger på nr. 1.

   Bemærk endvidere, at nr. 1 gerne må pege på sige selv som master.

   /Grosen Friis

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tip a friend

NYESTE VIDEOER

Grosen Friis
I DENNE VIDEO
Grosen Friis

Grosen Friis er en af danmarks dygtigste SEO-eksperter, og med en baggrund som programmør er teknisk SEO en af Grosens stærkeste sider.

MERE OM GROSEN FRIIS